Prekės

Šiame straipsnyje skaitykite:

Modulyje Prekės kurkite savo prekių arba paslaugų sąrašą. Įveskite detalią prekės informaciją ir įkelkite nuotrauką. Sekite likučius, stebėkite prekių judėjimą. Įtraukite sistemoje esančias prekes į ruošiamus pasiūlymus bei sąskaitas.

Prekių sąrašas

Modulyje Prekės matysite prekių sąrašą:

Norėdami surasti prekę, naudokite laukelį Paieška arba filtrus.

Kategorijos

Pasirinkę mygtuką Kategorijos, galite sukurti prekėms kategorijas ir subkategorijas:

Įveskite pavadinimą ir išsaugokite paspaudę Nauja kategorija:

Prekės kūrimas

 1. Norėdami sukurti naują prekę, pasirinkite Naujas įrašas:

 1. Įveskite prekės duomenis:

 1. Nurodykite prekės likutį ir kritinį prekės likutį. Kuomet prekė pasieks kritinį likutį, prekių sąraše ir peržiūroje likutis paraudonuos. Asmuo, atsakingas už sandėlį, bus informuojamas sisteminiu pranešimu ir el. paštu:

 1. Jei kuriama prekė susideda iš keleto kitų prekių, pažymėkite, jog tai gaminys ir išsaugokite pakeitimus:

 1. Tuomet pasirinkite vėl prekės redagavimą ir priskirkite gaminiui sudedamąsias prekes. Nurodykite kiekį, priskirdami prekę ir pasirinkite mėlyną varnelę:

 1. Sistema nurašant arba pajamuojant gaminį automatiškai apskaičiuos ne tik gaminio, bet ir jo sudedamųjų prekių likučius.

Prekės peržiūra

Norėdami peržiūrėti prekę, pasirinkite ant prekės pavadinimo:

Ir sistema atvers prekės peržiūrą, kurioje matysite visą suvestą informaciją bei prekės likučius:

Taip pat, prekės peržiūroje galite matyti prekės likučio kitimo istoriją, rezervacijas, kainodarą, susijusias prekes bei įkeltus failus:

Redagavimas, trynimas ir kopijavimas

 1. Prekių informaciją redaguoti arba jas trinti galite naudodami dešiniame šone esantį mygtuką Veiksmai:

 1. Taip pat galite naudoti mygtuką Veiksmai ir prekės peržiūroje, kuriame papildomai matysite ir kopijavimo opciją. Kopijuojant prekes sistema nukopijuos visą informaciją esančią prekės kortelėje:

Gaminio kūrimas ir automatinis savikainos skaičiavimas

Sistemoje gaminiui automatiškai skaičiuojama savikaina atsižvelgiant į gaminio sudėtines dalis. Pirmiausia susikurkite gaminį.

 1. Pasirinkite Naujas įrašas:

 1. Prekės kūrimo formoje žemiau matysite opciją Gaminys - pasirinkite Taip ir išsaugokite pakeitimus:

 1. Sukūrus gaminį žemiau matysite papildomą lentelę, jo sudėtinėms dalims. Norėdami nurodyti sudėtines dalis pasirinkite Veiksmai - Redaguoti:

 1. Žemiau puslapyje pasirinkite prekes iš prekių modulio ir būtinai pasirinkite mėlyną varnelę, norėdami pridėti prekę prie gaminio:

 1. Nurodykite prekės kiekį, kuris bus padauginamas iš savikainos bei išsaugokite pakeitimus:

 1. Gaminio kortelėje automatiškai bus paskaičiuojama savikaina iš gaminio sudėtinių dalių:

 1. Gaminio savikainą taip pat galite koreguoti rankiniu būdu.

Prekių importas

 1. Prekes galite importuoti iš csv, xlsx, xls formato failų. Prekių sąraše pasirinkite mygtuką masinio veiksmo mygtuką:

 1. Atsidariusiame modaliniame lange pasirinkite prekių importą:

 1. Įkelkite importuojamą failą ir pasirinkite Kitas veiksmas:


 1. Susiekite importuojamo failo duomenis su sistemoje esančiais laukais ir pasirinkite Importuoti:

 1. Sukurti tik naujas prekes - pažymėjus šią opciją besidubliuojančios prekės nebus atnaujinamos ir importo metu bus sukuriamos tik naujos prekės.

Prekių nuotraukų importas

 1. Norėdami suimportuoti prekių nuotraukas pasirinkite masinio veiksmo mygtuką:

 1. Atsidariusiame modaliniame lange užveskite pelės žymeklį ties importo mygtuku ir pasirinkite Importuoti prekių nuotraukas:

 1. Įkeliant prekių nuotraukas, jų pavadinimas turi būti identiškas prekės kodui, nurodytam sistemoje. Pavyzdžiui: jei prekės kodas yra P1234, tuomet prekės pavadinimas turi būti P1234.png. Importo metu prie vienos prekės galima priskirti vieną nuotrauką:


Prekių kainų lygiai

Prekės sistemoje gali turėti skirtingus kainų lygius. Pirmiausia, sukurkite Kainų lygių grupes.

 1. Pasirinkite Sistemos nustatymai - Modulių pasirinkimai - Kainų lygių grupės - Naujas įrašas:

 1. Įveskite pavadinimą ir išsaugokite kainų lygių grupę:

 1. Toliau pasirinkite modulį Prekės ir prekės kortelėje nurodykite prekės kainą pagal kainų lygių grupes:

 1. Pasirinkite kainų lygių grupę, nurodykite prekės vienetus ir nurodykite kainą:

 1. Tuomet kontakto kortelėje pasirinkite kontakto peržiūrą - Pardavimai - Kainodara ir priskirkite kontaktui kainų lygių grupę:

 1. Šiam kontaktui priskirtuose pardavimo dokumentuose (galimybėse, išankstinėse sąskaitose, sąskaitose, kreditinėse sąskaitose) prekių kaina bus atvaizduojama pagal priskirtą kainų lygių grupę.

Prekių rinkiniai

Sistemoje galite sukurti ir naudoti prekių rinkinius. 

 1. Pasirinkite Sistemos nustatymai - Modulių pasirinkimai - Prekių rinkiniai - Naujas įrašas:
 1. Įveskite duomenis ir išsaugokite pakeitimus:

 1. Toliau pasirinkite norimą prekę ir pasirinkite jos redagavimą. Formoje matysite laukelius Prekių rinkiniai, pasirinkite prekių rinkinį, nurodykite eiliškumą ir kiekį:

 1. Kurdami pardavimo dokumentus galėsite naudoti prekių rinkinius. Prekės įkris į pardavimo įrašą pagal tokį eiliškumą kokį nurodėte:

Prekių rezervacija

 1. Prekės peržiūros formoje galite matyti rezervuojamą prekių kiekį. Rezervuotas kiekis atvaizduojamas skliausteliuose:

 1. Prekės peržiūros skiltyje - Rezervacija, galite matyti kokiam tiksliai dokumentui prekės kiekis buvo rezervuotas. Norėdami panaikinti prekės rezervaciją pasirinkite ištrynimo mygtuką:

Prekių informacijos PDF formavimas

 1. Prekių informaciją galite perkelti į PDF dokumentą. Pasirinkite norimas prekes ir pasirinkite masinio veiksmo mygtuką:

 1. Sistema atvers modalinį langą, kuriame galėsite pasirinkti kokie duomenys nenorite kad būtų atvaizduojami PDF dokumente ir pasirinkite PDF ikonėlę:

 1. Tuomet sistema sugeneruos PDF dokumentą su Jūsų norima informacija:

Sistema suformuos tiek PDF dokumentų kiek buvote pasirinkę prekių. Viename PDF dokumente matysite vienos prekės informaciją.

Užsakymo kūrimas iš pasirinktų prekių

 1. Sistemoje galite sukurti užsakymą tiekėjams tiesiogiai iš Prekių modulio. Pasirinkite norimas prekes ir pasirinkite masinio veiksmo mygtuką:


 1. Sistema atvers modalinį langą, kuriame galėsite pasirinkti užsakymo kūrimą:

 1. Tuomet būsite perkelti į užsakymo tiekėjui kūrimą, kuriame bus atvaizduojamos Jūsų pasirinktos prekės:

Galimybės kūrimas iš pasirinktų prekių

 1. Sistemoje galite sukurti galimybes iš pasirinktų prekių. Pasirinkite norimas prekes ir pasirinkite masinio veiksmo mygtuką:

 1. Sistema atvers modalinį langą, kuriame galite sukurti galimybę pagal savo pasirinktas prekes:

 1. Pasirinkus šią opciją sistema Jus perkels į galimybės kūrimo formą, kurioje bus Jūsų pasirinktos prekės:

 1. Jei norite sukurti galimybę susijusią su kita galimybe, tuomet pasirinkite Galimybės laukelyje norimą įrašą ir pasirinkite mygtuką Pridėti prekes į galimybę:

 1. Tuomet sistema perkels Jus į pasirinktos galimybės redagavimo langą, kuriame bus atvaizduojamos Jūsų pasirinktos prekės bei bus atvaizduojamos prekės iš pasirinktos galimybės:

Norėdami nurodyti prekės likučius, sukurkite reikiamus sandėlius. Sandėlius galite sukurti vadovaudamiesi šia instrukcija.

Daugiau informacijos apie prekių rezervaciją skaitykite šioje instrukcijoje.

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.