Prekės

Šiame straipsnyje skaitykite:

Modulyje Prekės kurkite savo prekių arba paslaugų sąrašą. Įveskite detalią prekės informaciją ir įkelkite nuotrauką. Sekite likučius, stebėkite prekių judėjimą. Įtraukite sistemoje esančias prekes į ruošiamus pasiūlymus bei sąskaitas.

Prekių sąrašas

Modulyje Prekės matysite prekių sąrašą:

Norėdami surasti prekę, naudokite laukelį Paieška.

Kategorijos

Pasirinkę mygtuką Kategorijos, galite sukurti prekėms kategorijas ir subkategorijas:

Įveskite pavadinimą ir išsaugokite paspaudę Nauja kategorija:

Prekės kūrimas

1
Norėdami įvesti naują prekę, pasirinkite Nauja prekė:

2
Nurodykite Prekė ar Paslauga ir užpildykite reikiamus laukelius:

3
Nurodykite prekės likutį ir kritinį prekės likutį. Kuomet prekė pasieks kritinį likutį, prekių sąraše ir peržiūroje likutis paraudonuos. Asmuo, atsakingas už sandėlį, bus informuojamas sisteminiu pranešimu ir el. paštu.
4
Jei kuriama prekė susideda iš keleto kitų prekių, pažymėkite, jog tai gaminys:

5
Išsaugokite duomenis.
6
Pasirinkite redaguoti prekę ir priskirkite gaminiui sudedamąsias prekes. Nurodykite kiekį, priskirdami prekę spauskite mėlyną varnelę:

7
Sistema nurašant arba pajamuojant gaminį automatiškai apskaičiuos ne tik gaminio, bet ir jo sudedamųjų prekių likučius.

Prekės peržiūra

Norėdami peržiūrėti prekę, pasirinkite norimą kategoriją ir norimą prekę - matysite prekės aprašymą bei jos likučių judėjimą, kainų lygių grupes ir failus:

Redagavimas ir trynimas

Prekių aprašymą trinti bei redaguoti galite naudodami dešiniame šone esantį Veiksmai meniu.

Taip pat galite naudoti mygtuką Veiksmai:

Prekių importas

Hanna CRM sistemoje galite importuoti prekes iš csv, xlsx, xls formato failų. Prekių sąraše pasirinkite mygtuką Importuoti prekes:

Pasirinkite failą ir spauskite Kitas veiksmas:

Po pasirinktu failu pažymėkite varnele Ar importuojamas failas turi antraštės eilutę:

Susiekite failo duomenis su sistemoje esančiais laukais ir spauskite Importuoti:

Hanna CRM prekių importo funkcijoje galite naudotis nauju pasirinkimu - opcija Sukurti tik naujas prekes. Pažymėjus šią varnelę, besidubliuojančios prekės nebus atnaujinamos ir importo metu bus sukuriamos tik naujos prekės: 

Po pasirinktu failu galite pažymėti varnele  Sukurti tik naujas prekes ir paspauskite Importuoti:

Prekių nuotraukų importas

Sistemoje galite masiškai įkelti prekių nuotraukas. Nuotraukos pavadinimas turi būti identiškas prekės kodui, nurodytam sistemoje (pvz., prekės kodas yra P1234, nuotraukos pavadinimas turi būti P1234.jpg). Importo metu prie vienos prekės galima priskirti vieną nuotrauką.

Prekių kainų lygiai

Prekės sistemoje gali turėti skirtingus kainų lygius. Pirmiausia, sukurkite Kainų lygių grupes.

1
Pasirinkite Sistemos nustatymai > Modulių pasirinkimai > Kainų lygių grupės. Spauskite  Nauja reikšmė:

2
Įveskite reikšmės pavadinimą ir išsaugokite. Norėdami redaguoti arba trinti reikšmę, naudokite meniu Veiksmai:

3
Nurodykite numatytąją reikšmę:

Toliau pasirinkite modulį Prekės ir prekės kortelėje nurodykite prekės kainą pagal kainų lygių grupes:

Kontakto kortelėje pasirinkite Pardavimai > Kainodara ir priskirkite kontaktui prekės kainų lygių grupę:

Šiam kontaktui priskirtuose pardavimo dokumentuose (galimybėse, išankstinėse sąskaitose, sąskaitose, kreditinėse sąskaitose) prekių kaina bus atvaizduojama pagal priskirtą kainų lygių grupę.

Prekių rinkiniai

Hanna CRM sistemoje galite sukurti ir naudoti prekių rinkinius. 

1
Pasirinkite Sistemos nustatymai > Modulių pasirinkimai > Prekių rinkiniai. Spauskite Nauja reikšmė.
2
Įveskite rinkinio pavadinimą ir Išsaugokite.

3
Toliau pasirinkite redaguoti prekės kortelę ir priskirkite prekę rinkiniui bei nurodykite jos eiliškumą rinkinyje:

4
Kurdami pardavimo galimybę galite naudoti prekių rinkinius kelioms prekėms įtraukti vienu kartu - prekės įkris į galimybės lentelę pagal nurodytą eiliškumą:

Prekių rezervacija

Prekės peržiūros formoje galite matyti rezervuojamą prekių kiekį. Rezervuotas kiekis atvaizduojamas skliausteliuose:

Prekės peržiūros skiltyje - Rezervacija, galite matyti kokiam tiksliai dokumentui prekės kiekis buvo rezervuotas. Norėdami panaikinti prekės rezervaciją pasirinkite ištrynimo mygtuką:

Prekių informacijos PDF formavimas

Prekių informaciją galite perkelti į PDF dokumentą. Pasirinkite norimas prekes ir pasirinkite masinio veiksmo mygtuką:

Sistema atvers modalinį langą, kuriame galėsite pasirinkti kokie duomenys nenorite kad būtų atvaizduojami PDF dokumente ir pasirinkite PDF ikonėlę:


Tuomet sistema sugeneruos PDF dokumentą su Jūsų norima informacija:

Sistema suformuos tiek PDF dokumentų kiek buvote pasirinkę prekių. Viename PDF dokumente matysite vienos prekės informaciją.

Užsakymo kūrimas iš pasirinktų prekių

Sistemoje galite sukurti užsakymą tiekėjams tiesiogiai iš Prekių modulio. Pasirinkite norimas prekes ir pasirinkite masinio veiksmo mygtuką:

Sistema atvers modalinį langą, kuriame galėsite pasirinkti užsakymo kūrimą:

Tuomet būsite perkelti į užsakymo tiekėjui kūrimą, kuriame bus atvaizduojamos Jūsų pasirinktos prekės:

Galimybės kūrimas iš pasirinktų prekių

Sistemoje galite sukurti galimybes iš pasirinktų prekių. Pasirinkite norimas prekes ir pasirinkite masinio veiksmo mygtuką:

Sistema atvers modalinį langą, kuriame galite sukurti galimybę pagal savo pasirinktas prekes:

Pasirinkus šią opciją sistema Jus perkels į galimybės kūrimo formą, kurioje bus Jūsų pasirinktos prekės.

Jei norite sukurti galimybę susijusią su kita galimybe, tuomet pasirinkite Galimybės laukelyje norimą įrašą ir pasirinkite mygtuką Pridėti prekes į galimybę:

Tuomet sistema perkels Jus į galimybės kūrimo langą, kuriame bus atvaizduojamos Jūsų pasirinktos prekės bei bus atvaizduojamos prekės iš pasirinktos galimybės:

Norėdami nurodyti prekės likučius, sukurkite reikiamus sandėlius. Sandėlius galite sukurti vadovaudamiesi šia instrukcija.

Daugiau informacijos apie prekių rezervaciją skaitykite šioje instrukcijoje.

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.