Automatizuoti veiksmai Potencialių klientų modulyje

Šiame straipsnyje skaitykite:


Automatinė užduotis pakeitus potencialaus kliento būseną

Pakeitus potencialaus kliento būseną, sistemoje automatiškai gali būti sukuriama užduotis. Pirmiausia susikurkite užduočių šablonus, kaip tai atlikti rasite šioje instrukcijoje.

Tuomet pasirinkite Sistemos nustatymai - Potencialūs klientai - Būsenos - Naujas įrašas arba pasirinkite jau sukurtos būsenos redagavimą:

Nurodykite užduoties šabloną bei išsaugokite pakeitimus:


Tuomet potencialiam klientui pakeitus būseną:


Jo kortelėje automatiškai bus sukuriama užduotis pagal Jūsų pasirinktą šabloną:

Automatinis galimybės kūrimas potencialiam klientui

Sistemoje prie potencialių klientų galite įjungti automatinį galimybių kūrimą, kai tik sukursite naują potencialų klientą - sistema automatiškai prie jo sukurs galimybę.

Pirmiausia įjunkite nustatymą, kurio pagalba bus kuriama automatinė galimybė. Pasirinkite Sistemos nustatymai - Nustatymai - Potencialūs klientai:

Žemiau puslapyje įjunkite nustatymą Automatiškai kurti Galimybę prie sukurto Potencialaus kliento ir išsaugokite pakeitimus:

Įjungus nustatymą ir sukūrus naują potencialų klientą, sistema automatiškai jo kortelėje sukurs naują galimybę:


Potencialių klientų būsenų rakinimas

Sistemoje potencialių klientų būsenos gali būti keičiamos automatiškai, kai sukuriama galimybė, gaunamas el. laiškas ar įvykus skambučiui.

Pasirinkite Sistemos nustatymai - Nustatymai - Potencialūs klientai:


Žemiau puslapyje rasite nustatymą Įjungti automatizuotą klientų būsenų keitimą pasirinkite Taip ir išsaugokite pakeitimus:

Potencialių klientų būsena automatiškai pasikeis į:

  • Buvo kontaktuota - jei bendrausite su klientu laiškais arba skambučio metu, esant įgalintai el. pašto sinchronizacijai arba telefonijai;
  • Pasiūlymas pateiktas - kai potencialiam klientui priskirsite galimybę.
Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.