Potencialūs klientai

Šiame straispnyje skaitykite:

Potencialių klientų modulyje žymėkite savo potencialius klientus ir su jais susijusią informaciją. Planuokite su potencialiu klientu susijusius veiksmus, stebėkite jų būsenas, ruoškite pasiūlymus. Kelių mygtukų paspaudimu potencialų klientą galite konvertuoti į esamą klientą.

Potencialių klientų sąrašas

Pasirinkę modulį Potencialūs klientai, matysite potencialių klientų sąrašą:

Potencialaus kliento ieškoti galite laukelyje  Paieška įvedę kliento pavadinimo ar kitos informacijos fragmentą, taip pat galite filtruoti klientus pagal Jums reikalingą požymį:

Naujo potencialaus kliento kūrimas

1
Norėdami įvesti naują potencialų klientą, pasirinkite mygtuką Naujas potencialus klientas ir užpildykite laukelius. Privalomi laukeliai yra pažymėti * simboliu.

2
Įveskite Būseną, Šalitinį bei Vardą.

3
Įvedę įmonės pavadinimą arba kodą, pasinaudokite mygtuku užkrauti duomenis iš rekvizitai.lt.

4
Užpildę informaciją, spauskite Išsaugoti.


Potencialaus kliento peržiūra

Norėdami peržiūrėti potencialų klientą, spauskite ant potencialaus kliento pavadinimo:

Matysite visą informaciją, susijusią su potencialiu klientu:

Potencialaus kliento kortelė ir susijusių įrašų kūrimas

Potencialaus kliento kortelėje galite sukurti įrašus, susijusius su potencialiu klientu:

  • Kontaktiniai asmenys;
  • Galimybės;
  • Išankstinės sąskaitos;
  • Užduotys;
  • Failai;
  • Priminimai;
  • Pastabos;
  • El. laiškai.

Norėdami sukurti susijusį įrašą, pasirinkite norimo įrašo tipą, pvz, Užduotys, ir spauskite Nauja užduotis.

Sukūrę susijusią užduotį, ją matysite tiek užduočių sąraše, tiek potencialaus kliento kortelėje.

Masinių užduočių kūrimas potencialių klientų sąraše

Potencialių klientų sąraše galite formuoti masinę užduotį. Pažymėkite potencialius klientus, kuriems bus kuriama užduotis ir spauskite mygtuką  Veiksmai:

Pasirinkite Masinis užduočių kūrimas. Aprašykite užduotį ir išsaugokite.

Identiška užduotis bus sukurta prie visų pažymėtųjų potencialių klientų.

Potencialaus kliento redagavimas ir trynimas

Potencialiaus kliento kortelę galite redaguoti arba ištrinti. Norėdami atlikti šiuos veiksmus, peržiūros formoje spauskite mygtuką Veiksmai:

Potencialaus kliento būseną galite pakeisti ir potencialių klientų sąraše paspaudę ant dabartinės būsenos:

Potencialaus kliento konvertavimas į klientą ir priskyrimas kontaktui

Potencialų klientą galite konvertuoti į klientą arba priskirti kontaktui:

Pasirinkę Konvertuoti į klientą, potencialų klientą paversite klientu - Kontaktų modulyje bus sukurta nauja kliento kortelė, potencialaus kliento būsena automatiškai bus pakeista į Klientas ir jis bus rodomas potencialių klientų sąraše tik panaudojus filtrą. 

Konvertuodami potencialų klientą į kontaktą, galite perkelti visą potencialaus kliento istoriją į kontakto kortelę:

Pasirinkę potencialų klientą Priskirti kontaktui, priskirsite jį jau esamam kontaktui. Vienam kontaktui gali būti priskirti keli potencialūs klientai. Potencialaus kliento būsena taip pat pasikeis į Klientas.

Kontakto kortelėje paspaudę šį mygtuką matysite kontakto kaip potecialaus kliento arba jam priskirtų potencialių klientų istoriją:

Pasirinkę redaguoti potencialaus kliento profilį ir pakeitę būseną į Klientas, taip pat konvertuosite potencialų klientą į kontaktą.

Kanban lenta

Potencialius klientus galite matyti Kanban lentoje - spauskite mygtuką Rodyti Kanban. Visi įrašai Kanban lentoje yra interaktyvūs, galima peržiūrėti visą informaciją apie įrašą, taip pat pertempti klientą iš vienos būsenos į kitą.

Nustatykite, kokias būsenas norite matyti Kanban lentoje pasirinkę Sistemos nustatymai> Potencialūs klientai> Būsenos:

Automatinė užduotis pakeitus potencialaus kliento būseną

Pakeitus potencialaus kliento būseną, sistema gali sukurti automatinę užduotį/is, susietą su potencialiu klientu.

Pirmiausia sukurkite užduočių šablonus. Tuomet pasirinkite Sistemos nustatymai > Potencialūs klientai > Būsenos ir prie būsenos priskirkite užduoties šabloną/us:

Išsaugokite. Pakeitus potencialaus kliento būseną į Nekontakuota, automatiškai bus sukurta užduotis Pirmas skambutis.

Potencialių klientų importas

Norėdami importuoti potencialius klientus į Hanna CRM, potencialių klientų sąraše spauskite šį mygtuką:

Pasirinkite failą (xls, xlsx, csv) - failo pirmoje eilutėje turi būti stulpelių pavadinimai, o apačioje potencialių klientų duomenys be tarpų. Atkreipkite dėmesį į privalomus sistemos laukus. 

Susiekite stulpelius su sistemos laukais ir spauskite Importuoti:

Redaguoti laukus Šaltinis ir Būsena galite pasinaudoję šia instrukcija.

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis Susisiekite su mumis