Potencialių klientų modulio nustatymai

Šiame straipsnyje skaitykite:

Sistemos nustatymai padeda paruošti programą darbui pagal Jūsų poreikius.

Sistemos nustatymai -> Potencialūs klientai galite koreguoti nustatymus Potencialūs klientai moduliui.

Šaltiniai

Laukelis Šaltiniai padeda identifikuoti potencialaus kliento kontaktinių duomenų kilmę:


Norėdami sukurti naują šaltinį pasirinkite Sistemos nustatymai -  Potencialūs klientai -  Šaltiniai - Naujas įrašas:

Norėdami pakoreguoti Šaltiniai reikšmę, naudokite Veiksmai mygtukus:


Būsenos

Kuriant potencialų klientų, privaloma nurodyti jo būseną:


Norėdami sukurti naują būseną pasirinkite Sistemos nustatymai - Potencialūs klientai - Būsenos - Naujas įrašas:

Kuriant naują būseną galima priskirti Užduočių šabloną, kurio pagalba pasirinkus Potencialų klientą ir jam pakeitus būsemą automatiškai prie kliento bus sukuriama užduotis:


Būsenų redagavimą bei trynimą galite valdyti naudodami Veiksmai:

El. pašto integracija

Sistemos nustatymai - Potencialūs klientai - El. pašto integracija nustatymuose pridėjus pašto dėžutę ir į ją atėjus nenuskaitytam laiškui, automatiškai susikurs naujas potencialus klientas.

Norėdami pridėti pašto dėžutę, pasirinkite Naujas įrašas:

Užpildykite laukelius bei pasirinkite Aktyvus ir Tikrinti tik neskaitytus laiškus:

Galite pasirinkti, kad sukūrus naują potencialių klientų, automatiškai sukurtų ir jam priskirtų Galimybę:

Galite nurodyti rolę, kuriai priskirti vadybininkai bus automatiškai pažymimi naujų potencialių klientų atsakingais asmenimis rotacijos principu:

El. pašto integracija (jei naudojate Outlook)


Jei naudojate Outlook pašto dėžutę, pirmiausia naršyklėje prisijunkite prie el. pašto dėžutės, kurią norite prijungti prie potencialių klientų integracijos. Prisijungti prie norimos pašto dėžutės galite per šią nuorodą.


Kai prisijungsite prie reikiamos pašto dėžutės, tuomet Hanna sistemoje prie Potencialių klientų integracijos pažymėkite opciją - Office 365 API, užpildykite privalomus laukelius ir pasirinkite mygtuką Išsaugoti:

Tuomet Hanna sistema Jus automatiškai perkels į Outlook pašto dėžutės prisijungimą ir integracija bus aktyvuota:

Potencialaus kliento kūrimas iš el. pašto laiško turinio

Hanna CRM sistemoje galima įgalinti funkciją, kurios pagalba potencialūs klientai gali būti sukurti tiesiai iš el. pašto laiško turinio. Pasirinkus Sistemos nustatymai > Potencialūs klientai > El. pašto integracija > Šablono kintamieji - sukurkite kintamuosius:

Nustatymuose sukurti šablono kintamieji turi atitikti el. laiške nurodytus kintamuosius:

Sistemoje potencialus klientas susikurs pagal el. laiško turinyje nurodytus kliento duomenis:

Naudojant kintamuosius, privaloma nurodyti Aprašymo pabaigos simbolis / frazė.

Kiti nustatymai

Sistemos nustatymai - Nustatymai - Potencialūs klientai galite matyti papildomus Potencialūs klientai modulio nustatymus. Šie nustatymai leidžia:

  • Pasirinkti potencialių klientų kiekį bei rikiavimą Kanban lentoje;
  • Nurodyti numatytą būseną ir šaltinį;
  • Automatizuoti atsakingo asmens priskyrimą;
  • Riboti potencialaus kliento koregavimą, kai jis konvertuojamas į klientą.

Norėdami įgalinti potencialių klientų būsenų automatinį keitimąsi ir rakinimą, pasirinkite Sistemos nustatymai - Nustatymai - Potencialūs klientai ir pažymėkite Įjungti automatizuotą klientų būsenų keitimą:

Potencialaus kliento būsena automatiškai pasikeis į:

  • Buvo kontaktuota - jei bendraujate su klientu laiškais arba skambučio metu, esant įgalintai el. pašto sinchronizacijai arba telefonijai; kai įrašoma pastaba ir nurodoma kontaktavimo data;
  • Pasiūlymas pateiktas - kai potencialiam klientui priskirsite galimybę.

Priminimų nustatymai potencialių klientų atsakingiems asmenims

Sistemoje gali įgalinti priminimų siuntimą potencialių klientų atsakingiems asmenims, kai potencialaus kliento būsena per ilgą laiką nekeičiama.


  1. Pirmiausia sukurkite el. laiškų šabloną potencialių klientų atsakingiems asmenims. Pasirinkite Sistemos nustatymai - El. laiškų šablonai - prie potencialių klientų šablonų pasirinkite mygtuką Sukurti:

  1. Aprašykite el. laiško šabloną ir išsaugokite pakeitimus:

  1. Toliau pasirinkite Sistemos nustatymai - Priminimų nustatymai - Naujas įrašas:

  1. Nurodykite potencialaus kliento būseną ir po kiek laiko nekintant šiai būsenai turėtų būti siunčiamas priminimas potencialaus kliento atsakingam asmeniui. Taip pat priskirkite laiško šabloną, pažymėkite varnelę Įjungta ir išsaugokite pakeitimus:

Nustatymas, leidžiantis automatiškai sukurti ir priskirti Galimybę potencialiam klientui

Sistemoje sukūrus potencialų klientą, jam gali būti automatiškai sukurta galimybė:

Šį nustatymą įgalinkite pasirinkę Sistemos nustatymai - Nustatymai - Potencialūs klientai:

Žemiau puslapyje rasite opciją Automatiškai kurti Galimybę prie sukurto Potencialaus kliento pasirinkite Taip ir išsaugokite pakeitimus:

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.