Potencialių klientų modulio nustatymai

Šiame straipsnyje skaitykite:

Sistemos nustatymai padeda paruošti programą darbui pagal Jūsų poreikius.

Sistemos nustatymai -> Potencialūs klientai galite koreguoti nustatymus Potencialūs klientai moduliui.

Šaltiniai

Laukelis Šaltiniai padeda identifikuoti potencialaus kliento kontaktinių duomenų kilmę:

Sistemos nustatymai ->  Potencialūs klientai ->  Šaltiniai galite papildyti šio laukelio reikšmes.

Norėdami koreguoti Šaltiniai reikšmę, naudokite Veiksmai:

Būsenos

Kuriant potencialų klientų, privaloma nurodyti jo būseną:

Sistemos nustatymai  -> Potencialūs klientai  -> Būsenos galite papildyti būsenų sąrašą:

Kuriant naują būseną galima priskirti  Užduočių šabloną, kurio pagalba pasirinkus Potencialų klientą ir jam priskirtą būseną su užduočių šablonu, automatiškai prie šio kliento prisiskiria užduotis. 

Būsenų redagavimą bei trynimą galite valdyti naudodami Veiksmai:

El. pašto integracija

Sistemos nustatymai  -> Potencialūs klientai  -> El. pašto integracija nustatymuose pridėjus pašto dėžutę ir į ją atėjus nenuskaitytam laiškui, automatiškai susikurs naujas potencialus klientas.

Norėdami pridėti pašto dėžutę, pasirinkite Nauja pašto dėžutė ir užpildykite laukelius bei pasirinkite Aktyvus ir Tikrinti tik neskaitytus laiškus:

Galite pasirinkti, kad sukūrus naują potencialių klientų, automatiškai sukurtų ir jam priskirtų Galimybę:

Galite nurodyti rolę, kuriai priskirti vadybininkai bus automatiškai pažymimi naujų potencialių klientų atsakingais asmenimis rotacijos principu:

Tą pačią funkciją galima atlikti pasirinkus savo profilį:

Potencialaus kliento kūrimas iš el. pašto laiško turinio

Hanna CRM sistemoje galima įgalinti funkciją, kurios pagalba potencialūs klientai gali būti sukurti tiesiai iš el. pašto laiško turinio. Pasirinkus Sistemos nustatymai > Potencialūs klientai > El. pašto integracija > Šablono kintamieji - sukurkite kintamuosius:

Nustatymuose sukurti šablono kintamieji turi atitikti el. laiške nurodytus kintamuosius:

Sistemoje potencialus klientas susikurs pagal el. laiško turinyje nurodytus kliento duomenis:

Kiti nustatymai

Sistemos nustatymai  -> Nustatymai -> Potencialūs klientai galite matyti papildomus Potencialūs klientai modulio nustatymus. Šie nustatymai leidžia:

  • Pasirinkti potencialių klientų kiekį bei rikiavimą Kanban lentoje;
  • Nurodyti numatytą būseną ir šaltinį;
  • Automatizuoti atsakingo asmens priskyrimą;
  • Riboti potencialaus kliento koregavimą, kai jis konvertuojamas į klientą.

Norėdami įgalinti potencialių klientų būsenų automatinį keitimąsi ir rakinimą, pasirinkite Sistemos nustatymai> Nustatymai> Potencialūs klientai ir pažymėkite Rakinti potencialių klientų būsenas.

Potencialaus kliento būsena automatiškai pasikeis į:

  • Buvo kontaktuota - jei bendraujate su klientu laiškais arba skambučio metu, esant įgalintai el. pašto sinchronizacijai arba telefonijai; kai įrašoma pastaba ir nurodoma kontaktavimo data;
  • Pasiūlymas pateiktas - kai potencialiam klientui priskirsite galimybę.

Priminimų nustatymai potencialių klientų atsakingiems asmenims

Sistemoje gali įgalinti priminimų siuntimą potencialių klientų atsakingiems asmenims, kai potencialaus kliento būsena per ilgą laiką nekeičiama.

1
Pirmiausia, sukurkite laiškų potencialių klientų atsakingiems asmenims šablonus. Spauskite Sistemos nustatymai > El. laiškų šablonai.
2
Prie skilties Potencialūs klientai pasirinkite Sukurti:

3
Aprašykite laiško šabloną ir išsaugokite.
4
Toliau pasirinkite Sistemos nustatymai > Priminimų nustatymai. Spauskite Naujas įrašas.

5
Nurodykite potencialaus kliento būseną ir po kiek laiko nekintant šiai būsenai turėtų būti siunčiamas priminimas potencialaus kliento atsakingam asmeniui. Taip pat priskirkite laiško šabloną ir pažymėkite varnelę Įjungta.

6
Išsaugokite nustatymus.

Nustatymas, leidžiantis automatiškai sukurti ir priskirti Galimybę potencialiam klientui

Hanna CRM sistemoje sukūrus potencialų klientą, jam gali būti automatiškai sukurta galimybė:

Šį nustatymą įgalinkite pasirinkę Sistemos nustatymai > Nustatymai > Potencialūs klientai:

Privalomo lauko nustatymas Potencialaus kliento formoje

Hanna CRM sistemoje galite nustatyti privalomą lauką Potencialaus kliento kūrimo formoje. Šis nustatymas valdomas pasirinkus  Sistemos nustatymai > Nustatymai > Potencialūs klientai:

Ar radote tai ko ieškojote? Dėkojame už Jūsų įvertinimą Nepavyko įskaityti Jūsų vertinimo. Bandykite dar kartą.